Paneli za regulisane sredine i hladnjače

Sistemi izolacionih panela za hladnjače obezbeđuju izuzetno kvalitetni ambijent u uslovima gde se traži tačno regulisana temperatura čak i do -40˚C kao i stroga higijena po HACCP standardu.

Sistemi panela pružaju i potpuno pouzdane izolacione peformanse na ukupnoj površini bez šupljina, zazora, hladnih mostova i rizika od kondenzacije unutar panela.

Uz panele možemo isporučiti sve tipove hladioničkih vrata i prateće opreme.

Rashladne komore svih dimenzija, tipova i namena.

Preuzmite katalog