EKONOMIČNOST

Svojom poslovnom politikom uspeli smo da složimo jednu od najvećih i najtežih slagalica. Uklopiti najveći kvalitet po konkurentnim i pristupačnim cenama je za nas bio pravi izazov. Ako ste do sada bili naš klijent u to ste imali priliku i sami da se uverite, a ako Vaša saradnja sa nama tek treba da se desi, bićete prijatno iznenađeni.

EFIKASNOST

Montersko-srvisni centar predstavlja ogranak preduzeća na koji smo posebno ponosni. Više ekipa, stručno i tehnički opremljenih po najvišim svetskim standardima, spremno očekuje Vaš poziv, bilo da se radi o montaži nove ili servisu Vaše postojeće opreme.

Element koji se ne može podvesti ni pod jednu od ovih kategorija, a nama kao odgovornoj kompaniji veoma bitan je organizacija poslovanja i zaštita čovekove okoline kao svetska težnja ka očuvanju planete. Zbog toga smo i uveli sistem kvaliteta poslovanja ISO9001.

Punu pažnju poklanjamo uštedi energije, tj. forsiramo najnovija svetska dostignuća u oblasti hlađenja i klimatizacije.