Slagani sendvič krovni paneli

Sikaplan je višeslojni PVC sistem krovnih obloga koji se obično koristi uz profilisane noseće limove, PE folije i termoizolacije (najlešće tvrdo presovana mineralna vuna) kao završni vodonepropusni sloj.

Slojevi se polažu i fiksiraju za konstrukciju dok se završni sloj Sika folije mehanički fiksira vijcima i dodatno spaja korišćenjem tehnike homogenog varenja pomoću vrelog vazduha.

Ovaj sistem je visoko otporan na vremenske prilike i dimenziono je stabilan pogotovo kod krovova koji imaju mali pad i velike površine.

Opširnije na: