Krovni sistemi za ravne krovove i velike raspone X-dek

Ovaj sistem krovnih panela je predviđen za velike raspone nosača ili rožnjača na ravnim krovovima jer mu je završni sloj hidroizolaciona membrana koja je fabrički aplicirana.

Visoko profilisani limovi (h=110mm) na panelu su debljine 0,90 mm ili 1,10 ovim panelima možete krovove izvoditi bez sekundarne krovne konstrukcije (rožnjača) jer paneli imaju poboljšanu nosivost i računaju se kao konstrukcioni element u statičkom proračunu. Vreme montaže je značajno skraćeno uz vrhunska termoizolaciona svojstva poznatog IPN jezgra koje ima sve zahtevane vatrootporne karakteristike i sve ateste domaće akreditovane laboratorije (IMS), vatrootpornost F60.

Završni sloj membrane je visoko otporan na vremenske prilike i dimenziono je stabilan pogotovo kod krovova koji imaju mali pad i velike površine. Vrednost U = 0,19 W/m2K (zamjenjuje ravni krov sa 250 mm mineralne vune)

Preuzmite katalog